Tag Archives: GOPS

Praca dla Asystenta rodzinnego

praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINNY w wymiarze 1/2 etatu   Wymagania niezbędne: · obywatelstwo polskie, · pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, · niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny · wykształcenie: – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub -

Praca dla głównego księgowego w GOPS

praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku OGŁASZA KONKURS na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku w wymiarze 3/4 etatu   I. Wymagania niezbędne Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko

Terminy składania wniosków o świadczenie rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od 1 sierpnia 2012r. można składać prawidłowo wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentacją na okres zasiłkowy 2012/2013. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją w Ośrodku do dnia 31 sierpnia br. – ustalenie prawa do świadczeń oraz ich

Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twoją szansą”

Trwa realizacja projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesku. W projekcie uczestniczy 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna) z terenu gminy Bielsk. Uczestnicy projektu w miesiącu lipcu brali udział w badaniu predyspozycji zawodowych i opracowaniu IPD przez doradcę zawodowego oraz w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. W sierpniu uczestnicy odbyli indywidualne spotkania z psychologiem oraz uczestniczyli w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych. Aktualnie

Poszukiwany Specjalista pracy z rodziną oraz Psycholog

flaga_unia

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia na umowę zlecenie: Specjalista pracy z rodziną Termin składania oferty do dnia 17.07.2012 r do godz. 15.30 więcej szczegółów

GOPS poszukuje pielęgniarki i doradcy zawodowego

flaga_unia

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia na umowę zlecenie: Pielęgniarki do przeprowadzenia 50 h (10 spotkań x 5h) Warsztatów Edukacji Zdrowotnej