Tag Archives: GOPS

Praca dla Asystenta rodzinnego

praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINNY w wymiarze 1/2 etatu   Wymagania niezbędne: · obywatelstwo polskie, · pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, · niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny · wykształcenie: – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub –

Praca dla głównego księgowego w GOPS

praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku OGŁASZA KONKURS na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku w wymiarze 3/4 etatu   I. Wymagania niezbędne Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko

Terminy składania wniosków o świadczenie rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od 1 sierpnia 2012r. można składać prawidłowo wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentacją na okres zasiłkowy 2012/2013. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją w Ośrodku do dnia 31 sierpnia br. – ustalenie prawa do świadczeń oraz ich

Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twoją szansą”

Trwa realizacja projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesku. W projekcie uczestniczy 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna) z terenu gminy Bielsk. Uczestnicy projektu w miesiącu lipcu brali udział w badaniu predyspozycji zawodowych i opracowaniu IPD przez doradcę zawodowego oraz w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. W sierpniu uczestnicy odbyli indywidualne spotkania z psychologiem oraz uczestniczyli w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych. Aktualnie

Poszukiwany Specjalista pracy z rodziną oraz Psycholog

flaga_unia

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia na umowę zlecenie: Specjalista pracy z rodziną Termin składania oferty do dnia 17.07.2012 r do godz. 15.30 więcej szczegółów

GOPS poszukuje pielęgniarki i doradcy zawodowego

flaga_unia

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twoją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia na umowę zlecenie: Pielęgniarki do przeprowadzenia 50 h (10 spotkań x 5h) Warsztatów Edukacji Zdrowotnej

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher nike blazer femme nike blazer pas cher chaussure nike blazer pas cher ghd hair straightener uk ghd hair straightener outlet cheap ghd hair straightener ghd hair straightener ghd hair straightener lisseur ghd pas cher lisseur ghd pas cher lisseur ghd pas cher ghd pas cher ghd lisseur pas cher ghd pas cher ghd lisseur tiffany outlet burberry outlet louboutin pas cher